Közösségeink

Plébániai Karitász csoport

A csoportunk működése

A rászorulók elérésének módjai:

  • személyes megszólítás,
  • szórólapok kihelyezése a belváros templomaiban,
  • templomi hirdetések,
  • rendezvényeinkre vonatkozó meghívók közvetlen küldése
  • postán (kb. 120 főnek évente kétszer),
  • a bővülő személyes ismeretségeinken keresztül,
  • a plébánia regisztrált tagjainak körlevélben való megkeresése útján (kb. 300 család),
  • a Belvárosi Önkormányzattal való kapcsolatfelvétel útján,
  • a Belvárosi Önkormányzat kéthetente megjelenő újságjában a programjaink és elérhetőségünk megtalálható,
  • internetes elérhetőségünkön keresztül.

Nyílt programok szervezése, amelyeken bárki részt vehet, hogy lehetőséget kínáljunk a velünk való kapcsolat felvételére, a közösségi együttlétre magányosoknak, időseknek, családoknak.

További részletek

Nyugdíjas Klub

A nyugdíjas klub elnevezés csak részben fedi le azt, ami a rendszeres havi összejöveteleken történik. A baráti, klub-szerű együttlétek mellett, illetve előtt, egy-egy témakörben vezetett megbeszélések és megosztások vannak.

A foglalkozások, együttlétek minden hónap első csütörtöki napján 16 órakor kezdődnek a Szent Kinga Közösségi Otthonban (V. ker. Egyetem tér 5. 1. em. 5.)

Elváltak és egyedülállók közössége

Plébániánk gondot fordít arra, hogy az elváltak érezzék: ebben az élethelyzetben az egyház nem hagyja magukra őket, nem másodrangú keresztények, és állapotuk nem a hittől való távolodás útja.

A csoport tagjai, illetve az ahhoz csatlakozók minden hónap első keddjén 18 órakor szentmisén vesznek részt, melyet a közeli Szent Kinga Közösségi Otthonban,  tematikus megbeszélés és megosztás követ. Ennek célja a nehézségekkel, krízissel való pszichés és vallásos megküzdési képesség erősítése, a hitbeli ismeretek elmélyítése. A foglalkozásokat Bitter Lajos lelkipásztori kisegítő, pasztorális tanácsadó vezeti.

Juventutem Magyarország

A közösség a nemzetközi Foederatio Internationalis Juventutem (www.juventutem.orgegyesület társalapítójaként és magyarországi tagszervezeteként végzi tevékenységét. Célja elsősorban a Katolikus Egyház nyilvános Istentiszteletének (szentmise, zsolozsma), azon belül is kifejezetten a Római Rítus hagyományos formáinak ápolása által, az ifjúság megszentelődésének el?segítése. A nemzetközi egyesületet 2004-ben alapították, azóta működik a budapesti közösség is, 2014-ig Szent Mihály Laikus Káptalan néven. 2005 óta a Belvárosi Szt. Mihály templomban évi tíz, esztergomi hagyomány szerinti virrasztó zsolozsma (matutínum) éneklésével, 2007 óta Dr. Osztie Zoltán plébános atyának köszönhetően a Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban rendszeres vasárnapi régi rítusú (forma extraordinaria) szentmisék ünneplésével van jelen. A közösség a Főplébánia valamennyi templomában ünnepnapi, ill. hétköznapi régi rítusú szentmisék szervezésével, valamint az új rítusú (forma ordinaria) szertartásokon való énekes- és oltárszolgálattal tesz tanúságot a Római Rítus két formája közötti kölcsönösségről. A közösség által szervezett liturgiákat a Gödöllői Premontrei Perjelség papjai, zenei szolgálatát zömében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói látják el. A közösség imádságos gerincét a rendszeres vasárnapi szentmiséken túl, a zsolozsma nyilvános és ünnepélyes végzése alkotja.

Új honlapunk címe: www.juventutem.hu

Facebook: www.facebook.hu/juventutemhun

Világi vezető: Kiss Bertalan

Klerikus Protektor: ft. Kovács Ervin Gellért O.Praem.

Zenei vezető: Muntag Lőrinc

Informatika/Kommunikáció: Mózes Tibor