Aktuális

HAJÓMENNYEZET-RESTAURÁLÁSÁNAK I. ÜTEME

A domonkosok Szűz Mária és Szent Mihály tiszteletére emelt templomának homlokzata, tornya, sekrestyéje és papi kórusa Mayerhoffer András tervei alapján 1745-1765 között készült. Berendezései között a domonkos fafaragványok és intarziák remekművek. A templomot 1765 nyarán szentelte fel Zbiskó József tinnini püspök.

Az 1838-as nagy pesti árvíz idején az épületben két méter magasan állt a víz. 1892-ben belső felújításokat végeztek. Ennek során ablakot cseréltek, mozaikpadlót raktak, üvegajtókat állítottak be, a falak és a mennyezet festését is javították, de nem a régi teljes helyreállításával, hanem egyszerűsítésekkel és módosításokkal. 1933-1934-ben Lohr Ferenc javította a freskókat. 1964-1968-ban külső-belső felújítást végeztek, melynek során a templom mennyezet- és falképeit lemeszelték, 1997-1998-ban teljes külső felújítást végeztek.

A szentélyt 1998-2006 között, a sekrestyét 2006-2008 között restaurálták. A Templomhajó mennyezetének helyreállítása 2012 szeptemberében kezdődött. Az előkerült aláírás alapján a hajómennyezeti freskókat Aman József pesti polgár készítette.
A resturálást Menráth Péter DLA vezetésével Jeszeniczky Ildikó, Csanda Jenő, Győry Lajos és Gallyas Balázs végezték.

Hálásak lennénk, ha a  mennyezeti freskó az Ön támogatásának köszönhetné újjászületését.

Adományt személyesen a sekrestyében, sárga csekken, vagy banki átutalással tudunk elfogadni.
Bankszámlaszám: 10700206-24318301-51100005
A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: restaurálás

We would be grateful if the ceiling fresco could be renewed thanks to your donation.

We can accept donations in person in the sacristy or via bank transfer.
Beneficiary name: Budapest-Belvárosi Szent Mihály Templomigazgatóság
Bank name and address: CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4-14.
IBAN NUMBER: HU60 1070 0206 2431 8301 5110 0005
SWIFT CODE: CIBHHUHB

HAJÓMENNYEZET-RESTAURÁLÁSÁNAK II. ÜTEME

A restaurálást 2015-ben szeretnénk folytatni. A képen látható a következő két kép részlete.
A meszelés alatt az eredeti freskó minden részlete megmaradt.
Adományával kérjük támogassa a restaurálás folytatást.